Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 2302

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 5, 2018 | 9:18 - Lượt xem: 1129

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 2302, Phần 2: Vận chuyển các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Những sửa đổi chính như sau:
– Loại bỏ bình gas ra khỏi phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn;
– Sử dụng các biểu tượng nhóm rủi ro theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc

– Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất toàn cầu (GHS).

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 27/10/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4607_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1025

Nguồn tbt.gov.vn