Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1284 phần 4, găng tay bảo hộ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 5, 2018 | 9:39 - Lượt xem: 1293

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1284 phần 4, găng tay bảo hộ. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng cả Tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 374-1: tháng 11 năm 2016 và Tiêu chuẩn ANSI/ISEA 105:2016 . Những sửa đổi chính như sau:
– Sửa đổi phạm vi của tiêu chuẩn để có thể áp dụng luật và quy định quốc gia;

– Loại bỏ việc tuẩn thủ tiêu chuẩn mỹ đối với tất cả các sản phẩm khác không liên quan đến hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật;
– Sửa đổi các tham chiếu quy phạm;
– Thay đổi các yêu cầu ghi dấu và ghi nhãn và yêu cầu thông tin sẽ được cung cấp bằng tiếng Hebrew theo Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng của Israel (Ghi nhãn Hàng hóa). Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 26/10/2018
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4558_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1022

Nguồn tbt.gov.vn