ISO/PAS 23263: Tiêu chuẩn giảm lượng khí thải trong ngành hàng hải quốc tế

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 12, 2020 | 9:42 - Lượt xem: 1125

Một tiêu chuẩn mới trong ngành vận chuyển hàng hải được đưa ra nhằm nỗ lực trong việc giảm thiểu tối đa những khi thải từ các phương tiện di chuyển, hướng tới mục đích bảo vệ môi trường toàn diện.

Trong một nỗ lực nhằm giảm lượng khí thải trong quá trình vận chuyển, tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã đặt mục tiêu của tháng 1 năm 2020 bằng cách thi hành chính sách mới: giới hạn hàm lượng lưu huỳnh của nhiên liệu hàng hải đến 0,50%. Tuy nhiên, hiện nay, hàm lượng lưu huỳnh luôn chiếm tối đa 3,50% trong nhiên liệu hàng hải. Chính vì vậy, hướng dẫn quốc tế vừa được công bố sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hạn chế lượng lưu huỳnh.

ISO/PAS 23263: Tiêu chuẩn giảm lượng khí thải trong ngành hàng hải quốc tế 

ISO/PAS 23263, sản phẩm dầu mỏ – nhiên liệu (lớp F) – được cân nhắc cho các nhà cung cấp nhiên liệu và người dùng về chất lượng nhiên liệu hàng hải để có thể thực hiện tối đa 0,50% lưu huỳnh trong 2020, sản phẩm này đã được xác định theo các yêu cầu nhiên liệu cũng như được cân nhắc áp dụng những kĩ thuật mới cho nhiên liệu hàng hải từ đó sẽ giúp cho sản phẩm trở nên nổi trội hơn trên thị trường.

Các kỹ thuật công bố rộng rãi (PAS) sẽ giúp tất cả các tổ chức sử dụng nhiên liệu hàng hải thực hiện quá trình chuyển đổi trước thời hạn năm 2020 và cung cấp hướng dẫn về việc áp dụng kỹ thuật như được nêu trong tiêu chuẩn ISO 8217, các sản phẩm dầu mỏ – Nhiên liệu (lớp F) – Thông số kỹ thuật của nhiên liệu hàng hải.

Nicolas Rouquette, Chủ tịch nhóm chuyên gia ISO phát triển theo tiêu chuẩn ISO/PAS 23263 nói nó đi kèm theo yêu cầu của IMO để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành và việc thực hiện các quy định mới.

“Tài liệu này giúp cả nhà cung cấp trong việc phát triển nhiên liệu hàng hải phù hợp và người sử dụng trong việc đưa ra sự thay đổi và sẽ cho phép chuyển đổi suôn sẻ đến 0,50% nhiên liệu lưu huỳnh trước thời hạn”.

ISO/PAS 23263 bao gồm các khía cạnh kỹ thuật như độ nhớt, tính chất dòng chảy lạnh, ổn định và khả năng tương thích của nhiên liệu. PAS được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 28, dầu khí và các sản phẩm liên quan, nhiên liệu và chất bôi trơn từ các nguồn tự nhiên hoặc tổng hợp, tiểu ban SC 4, phân loại và thông số kỹ thuật. Ban thư ký của tiểu ban này được tổ chức bởi AFNOR, thành viên của ISO Pháp.

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

Bảo Linh