ISO 9001:2015 – công cụ đắc lực hỗ trợ công tác cải cách hành chính

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 21, 2021 | 9:20 - Lượt xem: 651

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ra đời đáp ứng các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Chính vì vậy, phiên bản này trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về HTQLCL.

Thời gian qua, đối với tỉnh Thái Nguyên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính. Hiện đã có 18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 178 đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 9 đơn vị hành chính cấp huyện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Định Hoá,… đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp so với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính. 

Có thể thấy, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn mới đã góp phần hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hoá quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân, đồng thời hồ sơ công việc được thu thập, sắp xếp, lưu trữ rất khoa học.

Bên cạnh những lợi ích đem lại, vẫn còn tồn tại khó khăn như: Nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với 100% thủ tục hành chính; một số nội dung chưa được đảm bảo theo mô hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định; việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL chưa được thực hiện kịp thời; hoạt động xem xét của lãnh đạo, hoạt động đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL, việc thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp, công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục… 

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công ngh tỉnh, để việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên thì phải tiếp tục đưa nội dung này vào chương trình cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, đẩy mạnh việc áp dụng ISO điện tử gắn với triển khai xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; mở rộng phạm vi áp dụng đến các đơn vị cung cấp dịch vụ công (trung tâm, bệnh viện, trường học, văn phòng công chứng…); nâng điểm số về áp dụng HTQLCL trong việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị hàng năm.

 Hà My