ISO 32000: Tiêu chuẩn cốt lõi dành cho định dạng PDF

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Một 6, 2021 | 11:05 - Lượt xem: 561

Đảm bảo định dạng tài liệu phổ biến nhất trên thế giới vẫn phù hợp hơn bao giờ hết với tiêu chuẩn vừa được cập nhật.

Định dạng PDF đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi nó được phát triển lần đầu tiên vào năm 1993. Được xác định bởi tiêu chuẩn ISO từ năm 2007, thế giới công nghệ PDF hiện bao gồm vô số tiêu chuẩn ISO, minh chứng cho phạm vi tiếp cận của định dạng trên toàn nền kinh tế toàn cầu.

Tiêu chuẩn hóa là yếu tố quan trọng đối với PDF vì cho phép nó có giao diện và hoạt động giống nhau ở mọi nơi, bất kể vị trí hoặc phần mềm được sử dụng. Tiêu chuẩn cốt lõi cho PDF vừa được cập nhật để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của ngành đã phát triển kể từ lần sửa đổi cuối cùng vào năm 2017.

ISO 32000-2, Quản lý tài liệu – Định dạng tài liệu di động – Phần 2: PDF 2.0 , quy định một dạng kỹ thuật số về tài liệu điện tử, cho phép người dùng trao đổi và xem tài liệu điện tử độc lập với môi trường mà chúng được tạo, xem hoặc in. Tài liệu dành cho các nhà phát triển trình viết PDF, trình đọc PDF và trình xử lý PDF tương tác.

Bản tiêu chuẩn hàng nghìn trang đã được cập nhật với hàng trăm lần sửa chữa và làm rõ. Một số thay đổi đáng chú ý nhất bao gồm: Các cập nhật quan trọng đối với Phụ lục F, “PDF tuyến tính hóa” và Phụ lục L, “Mối quan hệ giữa các phần tử cấu trúc tiêu chuẩn trong không gian cấu trúc tiêu chuẩn cho PDF 2.0”; Cập nhật bộ sưu tập ký tự PDF; Cập nhật một số tài liệu tham khảo quy chuẩn quan trọng

ISO 32000-2 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 171,  Ứng dụng quản lý tài liệu, tiểu ban SC 2,  Định dạng tệp tài liệu, hệ thống EDMS và tính xác thực của thông tin, ban thư ký của  ANSI, thành viên ISO của Hoa Kỳ. Nó có sẵn từ thành viên ISO quốc gia của bạn hoặc ISO Store.

Theo VietQ