ISO 22948: Giảm tiêu thụ năng lượng, cải thiện tác động môi trường của ngành thủy sản

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Một 9, 2021 | 10:46 - Lượt xem: 462

Việc lựa chọn hải sản thân thiện với môi trường sẽ trở nên dễ dàng hơn với tiêu chuẩn mới vừa được công bố.

Trước sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm của các công ty có thể tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh bằng cách chỉ ra lượng khí thải carbon. Điều này có thể thực hiện được đối với các nhà cung cấp cá và hải sản nhờ việc xuất bản ISO 22948 Dấu chân carbon (chỉ tác động gây ra trong môi trường sống) của thủy sản – Quy tắc định nghĩa các loại sản phẩm (CFP – PCR) cho cá.

Tiêu chuẩn mới chỉ rõ quy tắc áp dụng cho các loại sản phẩm khác nhau để tính toán và truyền đạt lượng khí thải carbon của các sản phẩm thủy sản, như được định nghĩa trong ISO 14067: 2018, Khí nhà kính – Dấu chân carbon của sản phẩm – các yêu cầu và hướng dẫn để định lượng.

Tiêu chuẩn này còn làm rõ hơn về tác động môi trường của các sản phẩm, do đó có thể thông báo cho người tiêu dùng. Phương pháp luận được xác định trong tiêu chuẩn này dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO liên quan đến việc đánh giá vòng đời và lượng khí thải carbon của sản phẩm. Nó có thể được áp dụng để tính toán và truyền đạt lượng khí thải carbon của thủy sản từ nghề cá hoặc nuôi trồng thủy sản.

Việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn ISO 22948 sẽ giúp giảm tiêu thụ năng lượng, cải thiện tác động môi trường tổng thể của ngành thủy sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm carbon thấp. ISO 22948 được chuẩn bị bởi ủy ban kỹ thuật ISO /TC 234, Nghề cá và nuôi trồng thủy sản, ban thư ký được tổ chức bởi SN, thành viên ISO của Na Uy. Nó có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store.

Theo VietQ