ISO 18091:2020 – Điểm nhấn tại Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 1, 2024 | 12:45 - Lượt xem: 339

Ngày 31/01/2024, TS. Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện ISO 18091:2020 ở Việt Nam tại Diễn đàn ISO khu vực Châu á – Thái Bình Dương.

Diễn đàn ISO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức định kỳ hàng tháng với sự tham gia của đại diện các cơ quan tiêu chuẩn hóa trong khu vực. 

Diễn đàn ISO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tháng 01/2024.

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn, sau khi Tân Chủ tịch ISO – TS. Sung Hwan Cho phát biểu chào mừng, TS. Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã có bài trình bày chia sẻ kết quả triển khai áp dụng thí điểm ISO 18091:2020 tại các UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong năm 2023.

TS. Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo tại Diễn đàn ISO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Các nội dung công việc đã triển khai thực hiện bao gồm 6 bước: khảo sát thông tin sơ bộ; đào tạo kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Tiêu chuẩn, hướng dẫn phát triển bộ chỉ số và tự đánh giá theo Phụ lục A của Tiêu chuẩn; phân tích kết quả tự đánh giá và xây dựng chương trình hành động; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hành động; báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động. TS. Hiệp cũng nhấn mạnh triển khai tập trung vào tự đánh giá mức độ quản lý chất lượng tổng thể của chính quyền theo bộ chỉ số và xây dựng chương trình hành động.

Ban Thư ký ISO và các nước thành viên khu vực đánh giá cao về các kết quả tích cực mà Việt Nam đã đạt được, kinh nghiệm trong triển khai hoạt động tư vấn, đào tạo và hy vọng rằng Tổng cục TCĐLCL sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các thành tựu chung của ISO khu vực.

Vụ Hợp tác quốc tế