ISO 15836-2: Tiêu chuẩn quốc tế siêu dữ liệu mô tả vừa được cập nhật

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Một 22, 2020 | 12:40 - Lượt xem: 1288

Mới đây, tiêu chuẩn quốc tế siêu dữ liệu mô tả vừa được cập nhật. Siêu dữ liệu mô tả cho web là điều cần thiết để chúng ta tìm kiếm, nhận dạng và lưu trữ theo ý muốn.

Theo đó, siêu dữ liệu mô tả chỉ hữu ích nếu các lập trình viên trên toàn thế giới sử dụng ngôn ngữ siêu dữ liệu phổ biến. 

Lõi Dublin là một tập hợp nhỏ gồm các yếu tố hoặc thuộc tính để mô tả các tài nguyên kỹ thuật số như các trang Web. Được phát triển lần đầu tiên vào năm 1995 và được duy trì bởi Sáng kiến ​​siêu dữ liệu Dublin Core (DCMI), nó được biết đến như là ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới cho siêu dữ liệu mô tả trên Internet.

ISO 15836-2, Thông tin và tài liệu – Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core – Phần 2: Các thuộc tính và lớp DCMI, gồm 15 thuộc tính cốt lõi với 40 thuộc tính và 20 lớp để cải thiện độ chính xác và tính biểu cảm của mô tả trong Lõi Dublin. Các bổ sung tập trung vào các thuộc tính chung cần thiết cho khả năng tương tác cơ bản giữa các ngôn ngữ và ngành học.

Tiêu chuẩn quốc tế vừa được sửa đổi để đảm bảo định nghĩa về các thuật ngữ được cập nhật và mở rộng phạm vi của nó, bao gồm tất cả các thuộc tính và các lớp từ Điều khoản siêu dữ liệu DCMI.

Juha Hakala, Chủ tịch tiểu ban ISO đã phát triển tiêu chuẩn cho biết, Dublin Core là tập hợp tham chiếu được sử dụng rộng rãi nhất cho các siêu dữ liệu mô tả trên Web trên toàn thế giới. Việc bổ sung Phần 2 cung cấp một phương tiện chính cho người dùng và lập trình viên để tạo các mô tả tài nguyên tương tác ở cấp độ chung trên nhiều miền và ngôn ngữ.

Khi xây dựng tiêu chuẩn, ủy ban đã hợp tác chặt chẽ với Sáng kiến ​​siêu dữ liệu lõi Dublin (DCMI), sau đó sửa đổi Điều khoản siêu dữ liệu DCMI của mình để đáp ứng với phản hồi của ủy ban.

ISO 15836-2 bổ sung ISO 15836-1, Thông tin và tài liệu – Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core – Phần 1: Các phần tử cốt lõi chứa danh sách cơ bản gồm 15 phần tử siêu dữ liệu lõi để mô tả tài nguyên tên miền chéo.

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

An Hạ (Theo iso.org)