Infographic: 7 nguyên tắc của phương pháp quản lý chất lượng toàn diện

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022 | 10:30 - Lượt xem: 605

Bảy nguyên tắc cơ bản của phương pháp quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là cơ sở để một tổ chức đạt được hiệu năng và luôn luôn cải tiến, đồng thời giúp các tổ chức đạt được thành công bền vững.

Thiết kế – Thanh Tùng