Infographic: 3 hình thức của công cụ cải tiến Quản lý trực quan

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022 | 10:24 - Lượt xem: 415

Quản lý trực quan là một công cụ cải tiến bằng cách sử dụng hình ảnh để giúp mọi vấn đề tại nơi sản xuất được hiển thị một cách trực quan.

Thiết kế – Thanh Tùng