Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2019 | 10:59 - Lượt xem: 1147

Ngày 03/12/2018, Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan trong mã thông báo G/TBT/N/IDN/86/Add.3.

Tiêu chuẩn này đã có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2016

Sửa đổi này bao gồm:

1. Bổ sung các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống trực tuyến

2. Sửa đổi quy định về lấy mẫu cà phê hòa tan nhập khẩu bằng hệ thống chứng nhận 1b

Mục đích của hành động này nhằm để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

          https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/IDN/18_6176_00_x.pdf

Nguồn tbt.gov.vn