HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU NET ZERO – BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CANADA

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 2, 2024 | 19:57 - Lượt xem: 130

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, băng quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm.