Hướng tới con đường cho sự tiến bộ của đo lường ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023 | 11:38 - Lượt xem: 710

Trong các ngày từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại Thâm Quyến, Trung Quốc sẽ diễn ra Hội nghị toàn thể APMP (General Assembly – GA) lần thứ 39 và các hoạt động liên quan (APMP 2023).

APMP 2023 sẽ là một sự kiện trực tiếp với quy mô lớn, bao gồm:

  • Hội nghị toàn thể APMP (GA),
  • Cuộc họp Ban điều hành (the Executive Committee – EC),
  • Diễn đàn Chủ tịch Ban Kỹ thuật, cuộc họp EC và Chủ tịch Ủy ban (EC – CC),
  • Hội thảo Giám đốc APMP NMI (NMI Directors),
  • Cuộc họp và hội thảo của 12 Ban Kỹ thuật (TC),
  • Ủy ban các Nền kinh tế Đang phát triển (the Developing Economies’ Committee – DEC),
  • 6 Nhóm Trọng tâm (Focus Groups -FG) và Nhóm Công tác về Thử nghiệm thành thạo APMP- APAC (Proficiency Testing Working Group – PTWG).

Hội nghị toàn thể năm nay là Hội nghị toàn thể trực tiếp đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19. Đây sẽ là cơ hội để tất cả các thành viên của APMP với đại diện là các chuyên gia của các lĩnh vực đo lường cùng nhau gắn kết như một cộng đồng. Cuộc họp GA và các sự kiện liên quan cho phép các chuyên gia chia sẻ kiến thức đồng thời cũng sẽ đóng vai trò là nền tảng để củng cố mạng lưới chuyên môn và tổ chức các hoạt động hợp tác mới. Những kết nối này có vai trò quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới cũng như phát triển hoạt động đo lường, hướng tới định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho đo lường trong khu vực.

Ngoài ra, còn có Hội nghị chuyên đề “Tầm nhìn 2030+: Giải quyết các nhu cầu phát triển trong đo lường” được tổ chức vào ngày 01 tháng 12 với nội dung chia sẻ hiểu biết của các nhà khoa học đo lường thế giới và truyền cảm hứng, tạo ra các cuộc đối thoại và hợp tác và Triển lãm Thiết bị đo lường cùng với một số sự kiện xã hội cũng sẽ được tổ chức để tạo điều kiện trao đổi giữa các thành viên APMP và mở rộng đến các bên liên quan.

Sự hiện diện của các Viện Đo lường quốc gia sẽ làm phong phú thêm nội dung và mang lại kết quả tốt đẹp tại các cuộc thảo luận. Trong tương lai, các Viện Đo lường quốc gia nói chung và cụ thể Viện Đo lường Việt Nam có thể vạch ra con đường cho sự tiến bộ của đo lường ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngô Thị Ngọc Hà – VMI