Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và 03 năm 2023-2025

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng TưTháng Tư 27, 2022 | 13:53 - Lượt xem: 1466

Thực hiện Công văn số 833/BKHCN-KHTC ngày 19/04/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2023-2025 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 122/VP-KHNB ngày 25/04/2022 của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và 03 năm 2023-2025;

Tiên theo Công văn số 319/TĐC-KHTC ngày 10/02/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc kế hoạch và dự toán năm 2023, giai đoạn 3 năm 2023 -2025, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn 03 năm 2023-2025.

Xem chi tiết tại đây CV 1043 huong dan xay dung ke hoach và du toan NSNN nam 2023

Xem chi tiết tại đây He thong mau bieu Ke hoach va Du toan 2023