Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 21, 2021 | 9:11 - Lượt xem: 1175

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Gọi tắt là Đề án 996). Đề án 996 sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên triển khai áp dụng hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá.

Để triển khai Đề án 996, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của Đề án 996. Mục tiêu cụ thể của các giai đoạn triển khai Đề án 996 đều đề cập đến việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2030. Hơn nữa, 1 trong 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án 996 là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường.

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 để thực hiện Đề án 996 trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Sở KH&CN đã lựa chọn 03 doanh nghiệp là Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo để hỗ trợ xây dựng 03 mô hình điểm về Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. 03 mô hình điểm này sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh Thái Nguyên triển khai hiệu quả Đề án 996 trong giai đoạn đến năm 2025.

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Chương trình đảm bảo đo lường sẽ mang lại cho doanh nghiệp 03 hiệu quả sau đây:

Chuyên gia đo lường Phan Minh Hải hướng dẫn cho các doanh nghiệp tại Hội nghị.

Thứ nhất, hiệu quả kinh tế hằng năm được thực hiện thông qua các chỉ tiêu: Giảm tổn thất kinh tế của doanh nghiệp do rà soát, hoàn thiện, loại trừ, khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử nghiệm, kiểm tra và việc thực hiện các phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra hiện đang áp dụng; giảm chi phí nghiên cứu và vận hành quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do đổi mới, áp dụng phương pháp đo mới, sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử nghiệm, kiểm tra mới có chất lượng và công nghệ cao hơn; đánh giá mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Thứ hai, hiệu quả xã hội được thực hiện thông qua mức độ tăng cường kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thứ ba, mức độ tăng cường hội nhập được thực hiện thông qua mức độ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

Tại Hội nghị, các chuyên gia đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đo lường trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, phổ biến các nội dung liên quan đến việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ KH&CN.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia hội nghị đều cho rằng việc xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường sẽ là công cụ quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo là 03 doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước triển khai xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo Đề án 996.

Bảo Lâm