Hưng Yên: Xây dựng nền hành chính thống nhất, hiện đại với ISO 9001

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 12, 2021 | 9:21 - Lượt xem: 431

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được xem là một công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc hành chính.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính để hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết, lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, phòng ban, các công chức thuộc các đơn vị hành chính nhà nước có sự nhất trí cao và nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, xem đó là một công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch hóa các quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của các tổ chức và công dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 95 đơn vị hành chính nhà nước xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động. Trong đó, 65 xã, phường, thị trấn xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; 28 đơn vị chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; 2 đơn vị xây dựng hệ thống ISO điện tử.

Các cơ quan áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Hưng Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo ISO; điều hành, đôn đốc các bộ phận chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Đồng thời, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng phẩm cần thiết phục vụ cho công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao; sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích theo quy định.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ TCVN ISO 9001:2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ. TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản, tương ứng với chu trình PDCA (lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – cải tiến), được đánh giá là sự nâng cấp và thay thế hoàn hảo cho hệ thống quản lý chất lượng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

 Hà My