Hưng Yên: Triển khai truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn TCVN 12850:2019

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 11, 2022 | 15:12 - Lượt xem: 3235

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030”.

Ông Trần Tùng Chuẩn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Bùi Bá Chính – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia (Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cùng đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và hơn 50 đại biểu là doanh nghiệp trong tỉnh tham dự hội thảo.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đào Mạnh Hùng – Chi cục phó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã trình bày thực trạng về mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc điện tử,… trên địa bàn.

 

Theo ông Hùng, hiện nay truy xuất nguồn gốc đang bị phân tán do chưa kết nối, chia sẻ giữa các ngành, địa phương với nhau; thông tin về truy xuất nguồn gốc chưa đáp ứng hoàn toàn; người dùng có thể phải cài đặt một lúc nhiều phần mềm do các nhà cung cấp giải pháp riêng lẻ, chưa tạo thành phầm mềm chung cho toàn chuỗi sản phẩm,…

Do đó, để đảm bảo kết nối tốt cần áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia để triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc chung phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hội thảo này sẽ là cơ sở để thực hiện tốt Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Hội thảo giới thiệu Đề án 100 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai xây dựng, áp dụng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, khả năng tích hợp các hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Tùng Chuẩn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên khẳng định, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa là cần thiết và tất yếu hiện nay. Trong đó, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 lại càng phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Giám đốc Sở KH&CN Hưng Yên đánh giá cao sự phối hợp của các ngành, địa phương, sự giúp đỡ của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia; tinh thần trách nhiệm và ý kiến tham luận của các đại biểu, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp để đóng góp vào sự hoàn thiện của việc Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 do Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện.

Ông cũng đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia; các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án trên. Đề nghị Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh tích cực phối hợp với Sở để thực hiện hiệu quả việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 nhằm nâng cao năng suất chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và ngoài nước nói chung và Hưng Yên nói riêng.

Bảo Anh