Hưng Yên: Phát hiện mẫu xăng không phù hợp quy chuẩn

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 11, 2022 | 14:31 - Lượt xem: 875

Trong tháng 4, Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu và tổ chức thực hiện: Lấy 04 mẫu xăng dầu gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, kết quả 01 mẫu xăng E5 RON92-II có 01 chỉ tiêu không phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2015/BKHCN.

Theo báo cáo kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, trong tháng 4 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên tham mưu Giám đốc Sở KH&CN ban hành: Công văn số 128/SKHCN TĐC ngày 14/3/2022 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN; Công văn số 158/SKHCN-TĐC ngày 28/3/2022 về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra ISO năm 2022; Báo cáo số 28/BC-SKHCN ngày 14/3/2022 báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021.

Ban hành công văn số 16/TĐC-HCTH ngày 22/3/2022 quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị phạm vi quản lý của HY; Công văn số 17/TĐC-HCTH ngày 30/3/2022 về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường đối với đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn; Công văn số 18/TĐC-HCTH ngày 14/4/2022 về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra ISO năm 2022; Báo cáo số 07/BC-TĐC ngày 30/3/2022 về rà soát hoạt động thanh tra chuyên ngành.

 Ảnh minh họa.

Chi cục đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu và tổ chức thực hiện lấy 04 mẫu xăng dầu (03 mẫu xăng RON 92 và RON 95; 01 mẫu dầu DO 0,05%S) gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1.

Kết quả 01 mẫu xăng E5 RON92-II có 01 chỉ tiêu không phù hợp quy chuẩn QCVN 1:2015/BKHCN. Chi cục TCĐLCL đã ban hành Thông báo số 04/TB-TĐC ngày 20/4/2022 gửi Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình tại Hưng Yên yêu cầu công ty dừng bán, khắc phục tái chế toàn bộ lượng xăng E5 RON92-II nêu trên còn tồn trong bồn chứa tại cửa hàng xăng dầu Dốc Lã, xã Bảo Khê, TP.Hưng Yên và tự kiểm tra chất lượng xăng dầu tại các cửa hàng của công ty tại Hưng Yên; báo cáo kết quả khắc phục, tự kiểm tra chất lượng (kèm phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng) về Chi cục TCĐLCL Hưng Yên trước ngày 30/4/2022.

Chi cục đã phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trong tháng 04 năm 2022, Chi cục đã ban hành 03 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 89 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Tiếp nhận các thông báo về dự thảo văn bản kỹ thuật của các nước thành viên WTO do văn phòng TBT Việt Nam gửi qua cổng thông tin điện tử của mạng lưới TBT và chuyển tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp và các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Trong hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường, tiêu chuẩn tại 11 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch. Kết quả: Có 01 doanh nghiệp xin hoãn kiểm tra; tiến hành kiểm tra tại 10 đoanh nghiệp, có 01/10 doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển giao lãnh đạo công ty, đoàn kiểm tra yêu cầu công ty hoàn thành sớm việc bàn giao và quản lý sử dụng PTĐ nhóm 2 đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật về đo lường, sản xuất nước sạch phù hợp với quy chuẩn công bố áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT; 08/10 doanh nghiệp cơ bản thực hiện quy định pháp luật đo lường, đã thực hiện công bố hợp quy sản phẩm nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT;

Đoàn kiểm tra đã lấy 10 mẫu đồng hồ đo nước tại Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên đang sử dụng, còn nguyên niệm chì tại nhà máy nước sạch xã Phú Thịnh gửi Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL Hưng Yên (đơn vị đã được Tổng cục TCĐLCL chỉ định đủ năng lực kiểm định đồng hồ đo nước) để kiểm tra sai số theo quy định, kết quả kiểm tra sai số: 10/10 đồng hồ đo nước đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước – Quy trình kiểm định.

Chi cục cũng phối hợp Thanh tra Sở KH&CN, thanh tra về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa tại 21 tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trang sức trên thị trường tỉnh Hưng Yên. Kết quả, 21/21 cơ sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng, trang sức.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 5 của Chi cục, tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan; Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức triển khai nội dung, nhiệm vụ được giao của Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên; Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 về Kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Hà My