Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra về TCĐLCL trong sản xuất, kinh doanh

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười 9, 2022 | 14:42 - Lượt xem: 310

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 06 đợt kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 88 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các cơ sở đều thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

09 tháng đầu năm 2022, Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 02 cửa hàng kinh doanh đồ điện – điện tử đạt kết quả tốt và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Chi cục còn thực hiện khảo sát tại 28 đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng cân ô tô (13 đơn vị sản xuất kinh doanh bê tông tươi, 15 đơn vị sử dụng cân ô tô dịch vụ).

Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022, Chi cục đã tổ chức 06 đợt kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 88 cơ sở. Kết quả, các cơ sở đều thực hiện tốt quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 10 mẫu đồng hồ đo nước tại 01 cơ sở kinh doanh nước sạch, 05 mẫu công tơ điện 1 pha cơ khí tại 01 cơ sở kinh doanh bán lẻ điện để kiểm tra yêu cầu kỹ thuật đo lường (sai số) tại Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL Hưng Yên.

Kết quả, 10/10 đồng hồ đo nước đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước – Quy trình kiểm định; 05 mẫu công tơ điện đạt yêu cầu theo quy định tại ĐLVN 07:2019 – Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng – Quy trình kiểm định và đã bàn giao trả đơn vị theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022, Chi cục đã phối hợp với Sở Nội vụ và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 60 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (trong đó có 02 đơn vị cấp tỉnh; 07 đơn vị cấp sở, chi cục thuộc sở; 51 UBND xã, phường, thị trấn). Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận và đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những điểm chưa phù hợp và đề nghị đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật vào các quy trình và cần khắc phục ngay những điểm chưa phù hợp và gửi hồ sơ khắc phục về Chi cục TCĐLCL theo đúng thời hạn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chi cục đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL thực hiện dịch vụ kiểm định đạt hiệu quả cao. Trong 09 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 9.617 PTĐ các loại (gấp 2,57 lần so với 09 tháng đầu năm 2021).

Theo VietQ