Hưng Yên: Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 28, 2022 | 10:09 - Lượt xem: 569

Trong năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra tại 182 cơ sở, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022.

Trong năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã kịp thời tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, quyết định, kế hoạch thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Điển hình như Quyết định về công bố bãi bỏ Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Bên cạnh đó, Chi cục đã tích cực tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường. Hướng dẫn thực hiện quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Chi cục đã ban hành 50 bản thông báo công bố hợp quy, 40 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 913 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn doanh nghiệp các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp với trên 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn, sử dụng nhiều phương tiện đo nhóm II và ban quản lý chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hội thảo về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phổ biến các tiêu, quy chuẩn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, tiến hành lấy 10 mẫu xăng, dầu và 17 mẫu thiết bị điện – điện tử gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1. Ngoài ra, Chi cục thực hiện khảo sát tại 28 đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng cân ô tô (13 đơn vị sản xuất kinh doanh bê tông tươi, 15 đơn vị sử dụng cân ô tô dịch vụ). 

Trong năm 2022, Chi cục đã tiến hành kiểm tra tại 182 cơ sở, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2021 của Giám đốc sở KH&CN phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022. 

Cùng với đó, Chi cục đã chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện dịch vụ kiểm định đạt hiệu quả cao. Cụ thể, Trung tâm đã kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 12.654 phương tiện đo các loại; tăng 1.491 phương tiện đo so với năm 2021 (kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 11.163 phương tiện đo các loại).

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm 2022, Chi cục đã đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến các tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2023 trình lãnh đạo Sở ban hành…

Theo VietQ