Hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Tăng cường năng lực kỹ thuật và hội nhập

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Bảy 26, 2020 | 15:50 - Lượt xem: 1285

Giai đoạn 2015-2020, hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Cơ quan Liên bang về Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga ký Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giai đoạn 2018 – 2021.

Về khía cạnh hợp tác: Tổng cục tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ 14 tổ chức quốc tế, khu vực mà Việt Nam là thành viên, ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác với các tổ chức Tiêu chuẩn hoá, đo lường nước ngoài góp phần tăng cường hài hòa tiêu chuẩn, tăng cường năng lực thử nghiệm, chứng nhận, thúc đẩy sử dụng Tiêu chuẩn nước ngoài có bản quyền tại Việt Nam, thúc đẩy thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, giúp thuận lợi hóa hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp

Hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2015-2020 với nhiều hoạt động sôi động và hiệu quả, thúc đẩy hội nhập quốc tế và khu vực theo chiều rộng và chiều sâu về TCĐLCL, góp phần đáng kể vào tăng cường năng lực kỹ thuật và trình độ cán bộ tham gia hoạt động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Vũ Tú Quyên – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ HTQT, Tổng cục TCĐLCL

Sự đấu tranh: thực hiện thông qua đàm phán và thực thi FTA đa phương và song phương nhất là các FTA thế hệ mới. Đến nay, Tổng cục đã tham gia đàm phán và thực thi điều khoản TBT của 13 FTA đa phương và song phương. Nổi bật là Hiệp định CPTPP và gần đây là Hiệp định Thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) mới được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, Hiệp định RCEP đã kết thúc đàm phán về TBT; Đồng thời, VN cũng duy trì đấu tranh qua Ủy ban TBT của WTO. Quá trình đàm phán và thực thi các hiệp định FTA cho thấy Việt Nam đang ngày càng tham gia vào sân chơi bình đẳng với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Tính chủ động: thể hiện qua việc đề xuất các hoạt động phục vụ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục, của Bộ Khoa học và Công nghệ qua các năm ví dụ như đề xuất sáng kiến về chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp về thành phố thông minh trong năm APEC 2017, đề xuất Xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất quốc gia dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng suất trong khuôn khổ APO, và sáng kiến về thúc đẩy sản xuất thông minh trong năm ASEAN 2020 và rất nhiều các đề xuất khác.

Tinh thần trách nhiệm thể hiện qua việc đảm bảo đóng niên liễm đầy đủ và đúng hạn, đăng cai cuộc họp thường niên được các bạn bè quốc tế đánh giá cao, nghiêm túc tham gia góp ý các văn bản của các tổ chức, bỏ phiếu thông qua các tiêu chuẩn quốc tế tại các ban kỹ thuật ISO, IEC mà Việt Nam tham gia thành viên. Đảm nhận vai trò Chủ tịch APO, ACCSQ, Đồng Chủ tịch Đối thoại ACCSQ-Mỹ về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp, Đồng Chủ tịch Tiểu ban TBT Hiệp định VKFTA. Ngay cả khi đại dịch Covid-19 đang tác động đến mọi mặt đời sống xã hội thì hoạt động hợp tác quốc tế vẫn tiếp tục giúp kết nối và duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế, khu vực và nước ngoài, các phiên họp trực tuyến do Tổng cục chủ trì và tham gia vẫn được thực hiện một cách hiệu quả.

Trong thời gian tới, hoạt động hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cần thích ứng với những thay đổi mới của tình hình trong nước và thế giới, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai hợp tác và hội nhập.

Theo VietQ