Hợp tác dự án hỗ trợ các dịch vụ đảm bảo chất lượng phát triển năng lượng bền vững

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 18, 2023 | 15:51 - Lượt xem: 468

Chiều nay, ngày 18/4/2023, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) đã có buổi làm việc với Viện Đo lường Đức (PTB) liên quan đến “Dự án hỗ trợ các dịch vụ đảm bảo chất lượng phát triển năng lượng bền vững”. Buổi làm việc hôm nay có sự tham gia của TS. Triệu Việt Phương, Trưởng nhóm công tác 1 (WG1) về Tiêu chuẩn hóa, Phó Viện Trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và các thành viên thuộc Viện Đo lường Đức (PTB).

Liên quan đến nội dung của dự án, nhóm WG 1 đã đưa ra mục tiêu:

+ Xây dựng được danh mục các tiêu chuẩn quốc gia cần thiết theo thứ tự ưu tiên trong lĩnh vực quang điện mặt trời.

+ Công bố được một số tiêu chuẩn quốc gia ưu tiên trong danh mục.

Kết thúc buổi làm việc cả hai bên đã thống nhất về các chương trình hoạt động trong thời gian tới: Xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc gia cần thiết theo thứ tự ưu tiên trong lĩnh vực quang điện mặt trời, trong đó bao gồm các nội dung: Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực quang điện mặt trời. Từ đó xây dựng các báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam thuộc lĩnh vực quang điện mặt trời; đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia cần thiết đáp ứng với nhu cầu hiện nay.