Họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023 | 20:49 - Lượt xem: 675

Sáng ngày 18/3/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số – Phiên thứ nhất năm 2023.

Phát biểu khai mạc phiên họp, TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL, Trưởng BCĐ Chuyển đổi số Tổng cục TCĐLCL khẳng định, chuyển đổi số tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội làm tăng năng suất lao động, thay đổi phương thức làm việc của công chức, viên chức và người lao động tới người dân và doanh nghiệp.

TS. Hà Minh Hiệp đề nghị các thành viên BCĐ đánh giá, rà soát lại các nhiệm vụ đã làm được, những nhiệm vụ chưa làm được của 2022, qua đó tìm ra các giải pháp và kiến nghị đề xuất để hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Tổng cục TCĐLCL. Đặc biệt, trong đó tập trung tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để hoàn thiện dự thảo Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong năm 2023.

Tại Phiên họp, sau khi nghe báo cáo của các đại biểu tham dự cuộc họp, thành viên BCĐ, thành viên Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số của Tổng cục TCĐLCL đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo Báo cáo, dự thảo Kế hoạch hoạt động BCĐ Chuyển đổi số của Tổng cục TCĐLCL năm 2023.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Trưởng Ban chỉ đạo – TS. Hà Minh Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị cho phiên họp, đặc biệt dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, đồng thời giao các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới:

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Tổng cục làm việc với Hải Quan Tp Đà Nẵng

Tổ công tác phải phân công rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên năm 2023; hàng tháng Tổ công tác có kế hoạch đào tạo, tập huấn về mô hình chuyển đổi số tinh gọn hiện đại (Lean Digital Transformation) để cụ thể hóa các mô hình làm việc hiện đại giảm thời gian, chi phí thực thi pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Văn phòng Tổng cục tập trung tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 20/8/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Giao Văn phòng Tổng cục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp xây dựng các nền tảng số, dữ liệu số chuyên ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tiếp tục phối hợp với Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, để làm rõ các dữ liệu số.

Giao các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số của đơn vị phù hợp hoạt động Chuyển đổi số của Tổng cục để tránh trùng lắp, lãng phí…

Ngô Ngọc Tú