Họp Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018 lần 2

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 28, 2018 | 16:32 - Lượt xem: 1301

Ngày 28/12, Tổng cục TCĐLCL tổ chức kỳ họp lần 2 Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018. Tham dự có ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cùng các thành viên trong Hội đồng.

Ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL

Sau kì họp lần 1, xem xét, thông qua danh sách các doanh nghiệp dự kiến đánh giá tại chỗ trên cơ sở 34 doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển các tỉnh, thành phố đề nghị trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 và thông qua kế hoạch triển khai tiếp theo của hoạt động GTCLQG năm 2018.

Theo đó, ngày 26/11/2018 đến 21/12/2018, Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã tổ chức thẩm định tại chỗ 24 doanh nghiệp để xem xét lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

 Sau quá trình thẩm định các doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia đã lựa chọn 76 doanh nghiệp để đề xuất Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG 2018. Trong đó có 22/24 doanh nghiệp đã thẩm định được đề xuất Giải Vàng.

Toàn cảnh buổi họp

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Chất lượng quốc gia đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội.Đây là giải thưởng được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội đánh giá cao bởi tính nghiêm túc với hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt. Thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia sẽ giúp xác định được những doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chí của giải thưởng, đặc biệt là tiêu chí về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm cơ quan đầu mối để đánh giá, xem xét giải thưởng hàng năm.

Trương Vân