Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 | 16:06 - Lượt xem: 591

Sáng ngày 23/8/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (lần thứ nhất).

Khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định  nêu rõ các yêu cầu, mục tiêu, định hướng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các vấn đề cần tập trung phân tích, thảo luận.

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập, chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đến từ các bộ ngành, cơ quan, tổ chức liên quan đã có phát biểu phân tích, đánh giá thực trạng, hạn chế, bất cập trong triển khai Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật trong 17 năm qua, đưa ra các đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về: Hạn chế trong quy trình xây dựng, thẩm định, công bố ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; viện dẫn trực tiếp, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài; kinh phí xây dựng tiêu chuẩn; công bố hợp quy; bản quyền tiêu chuẩn quốc gia; sự chồng chéo giữa quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật với các luật chuyên ngành khác; đổi mới quản lý đối với tiêu chuẩn cơ sở; phương thức đánh giá sự phù hợp… Bên cạnh đó, các thành viên đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên để các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày càng gắn bó với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Hà Minh Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện cơ quan chủ trì soạn phát biểu giải trình, trao đổi và tiếp thu các nội dung đóng góp, đề xuất phương án hoàn thiện hồ sơ sửa Luật để triển khai các bước tiếp theo.

 Nguyễn Tùng