Hội thảo về Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 và Công tác Tổ chức cán bộ năm 2018.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 16, 2018 | 16:40 - Lượt xem: 1433

 Ngày 12/10, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo về Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 và Công tác Tổ chức cán bộ năm 2018 tại Ninh Bình.

Tham dự Hội thảo có Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục…

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe các tham luận của Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục TCĐLCL; Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị thuộc Tổng cục TCĐLCL (Chuyển đổi từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015).

Tổng cục TCĐLCL đẩy mạnh áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001 - ảnh 1

 Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TM

Hội thảo cũng nghe Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp Quacert giới thiệu TCVN ISO 9001:2015 và kinh nghiệm xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

Đặc biệt, tham luận quan trọng, là một nội dung cốt lõi, hướng tới cải cách về công tác tổ chức cán bộ đã được lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình bày.

Hội thảo được tổ chức cũng nhằm hướng tới sắp xếp, nâng cao chất lượng công tác, đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đóng góp thiết thực hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội.

Theo đánh giá, việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa; một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.