Đẩy mạnh triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 31, 2021 | 9:16 - Lượt xem: 1127

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

 Triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng tại Thái Nguyên

Triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Quyết định số 36), đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường do Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, những băn khoăn về việc xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã được Đoàn công tác của Tổng cục làm rõ.

Thông qua đó, đã đi tới thống nhất các nội dung, phương pháp xây dựng Kế hoạch nâng cao năng suất 2021-2030 của tỉnh Phú Thọ một cách bài bản, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao nhằm đạt được mục tiêu của Quyết định số 36/QĐ-TTg.

Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thái Nguyên, Tổ công tác của Tổng cục Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc, trao đổi thảo luận với Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg.

Thông qua buổi làm việc, phương pháp triển khai Quyết định số 36 đã được làm rõ và đi đến thống nhất các nội dung triển khai nhằm đạt được hiệu quả. Kết luận cuộc làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ cam kết bố trí nguồn nhân lực cùng Tổ công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đáp lại sự tin tưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ quyết tâm là 1 trong 12 đến 15 tỉnh, thành phố triển khai thành công Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tương tự, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa cũng đặt quyết tâm đăng ký trở thành một trong những tỉnh đầu tiên tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất tổng thể dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Quyết định số 36) tại tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong nâng cao nhận thức và vai trò của khoa học, công nghệ nhằm đạt các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã đi đến thống nhất cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đơn vị được giao triển khai thực hiện Quyết định số 36) xây dựng và thực hiện thành công Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, cũng thống nhất lộ trình để tỉnh Thanh Hóa trở thành 1 trong 12 đến 15 tỉnh/thành phố đến 2025 hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng suất theo tinh thần của Quyết định 36, đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nâng cao năng suất tổng thể dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030  là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.