Hội thảo khoa học về TCVN ISO 17034:2017 (ISO 17034:2016) “Yêu cầu năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Bảy 8, 2023 | 22:57 - Lượt xem: 1058

Ngày 08/7/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học về TCVN ISO 17034:2017 (ISO 17034:2016) “Yêu cầu về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn” nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ đang công tác trong Tổng cục và nhận thức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để được công nhận phù hợp TCVN ISO 17034:2017 (ISO 17034:2016) cho các đơn vị chuẩn bị sản xuất chất chuẩn.

Diễn giả của Hội thảo là bà Hoàng Thanh Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và ông Nguyễn Bá Hữu, Trưởng nhóm – Phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA). Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo, công chức, viên chức Vụ Đo lường, Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy, Viện Đo lường Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3.

 Ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường nhấn mạnh, hội thảo sẽ rất hữu ích cho các đơn vị quản lý và đơn vị kỹ thuật thuộc Tổng cục trong việc chuẩn bị sản xuất chất chuẩn thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu sản xuất chất chuẩn theo Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996).

Tại hội thảo, chuyên gia đã trình bày các nội dung chính trong Yêu cầu về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn như khái niệm, yêu cầu cơ cấu, yêu cầu nguồn lực, yêu cầu về kỹ thuật và sản xuất, yêu cầu về hệ thống quản lý, phụ lục A và giải đáp các thắc mắc. Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong Tổng cục thảo luận sôi nổi, trao đổi trực tiếp với chuyên gia để hiểu rõ hơn các vấn đề được quan tâm và cách thức giải quyết.

 Bà Hoàng Thanh Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Văn phòng Công nhận Chất lượng trình bày tại hội thảo. 

Kết thúc hội thảo, các thành viên tham dự đã tiếp thu, nâng cao nhận thức, kiến thức về Yêu cầu về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn được công nhận phù hợp TCVN ISO 17034:2017 (ISO 17034:2016). Đây sẽ là cơ sở để các đơn vị thuộc Tổng cục chuẩn bị và lập kế hoạch sản xuất chất chuẩn trong 5 năm từ 2023 đến 2028.

Các đơn vị thuộc Tổng cục có định hướng sản xuất chất chuẩn, chủ động xây dựng và chứng nhận phù hợp theo TCVN ISO 17034:2017 sẽ hiện thực hóa kết quả của Đề án 996, góp phần vào việc thúc đẩy nền sản xuất, thương mại hóa chuẩn đo lường nói chung và chất chuẩn nói riêng, góp phần hạn chế nhập khẩu chất chuẩn của các hãng nước ngoài, tiết kiệm ngoại tệ, chủ động và làm chủ được nhiều công nghệ sản xuất chất chuẩn, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Vụ Đo lường