Hội thảo khoa học về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2019 | 17:36 - Lượt xem: 1039

Ngày 25/7/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cùng lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức của các đơn vị.

Tại hội thảo khoa học, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày một số nội dung về công tác tuyển dụng viên chức, trong đó có điểm đáng lưu ý tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật viên chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

 Bà Trần Thị Tuyết – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày nội dung về công tác tổ chức cán bộ.

Bên cạnh đó, nội dung về công tác bổ nhiệm, nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn, chuyển ngạch đối với nhân viên cũng được trình bày trong hội thảo. Trong đó, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị ngay từ bước đề nghị nâng lương từ đơn vị phải đảm bảo thông tin chính xác, đúng nguyên tắc, điều kiện và tiêu chuẩn để xét nâng lương theo quy định; hồ sơ gửi kèm phải đầy đủ và được sắp xếp khoa học, theo đúng thứ tự.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trình bày tham luận về một số nội dung như: Hướng dẫn việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng và tương đương trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục và công tác tuyển dụng; Một số lưu ý về công tác bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cho các đơn vị của Tổng cục cũng như một số điểm mới của dự thảo quy chế thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đại biểu cũng lắng nghe những chia sẻ của một số đơn vị về kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ của đơn vị mình. 

Trao đổi trong hội thảo, các đại biểu đều nhất trí với những điểm mới được sửa đổi và sẽ triển khai theo đúng Quy chế trong thời gian tới.

 Toàn cảnh hội thảo.

Được biết, đây là hội thảo được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hàng năm nhằm cập nhật các quy định mới về công tác tổ chức cán bộ và Thi đua khen thưởng cũng như thảo luận những nội dung liên quan nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động chung.

Hồng Vân