Hội thảo hướng dẫn phổ biến mô hình khung theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 tại TP Hồ Chí Minh

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2019 | 8:40 - Lượt xem: 1738

Ngày 28/5, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức hội thảo hướng dẫn phổ biến mô hình khung theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015.

TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu tại hội thảo.

Với mục tiêu triển khai Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 vào thực tế, ngày 28/5, Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại TP HCM.

Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao đổi, thảo luận và trả lời những vướng mắc tại hội thảo. 

Theo đó, Mô hình khung được ban hành mang tính hướng dẫn, tham khảo nên căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan chủ động, tham khảo mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương theo TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung HTQLCL ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN, phối hợp với đơn vị chủ trì, tổ chức tư vấn để xây dựng, áp dụng, chuyển đổi việc áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; tích hợp với các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính, nhân lực, quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị,… lồng ghép HTQLCL với các hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc về các yêu cầu như đã nêu trong TCVN ISO 9001:2015 để điều hành.

TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết: “Trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. TCVN ISO 9001:2015 là mô hình HTQLCL được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân có liên quan; xây dựng một HTQLCL vào hoạt động của cơ quan để giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính”.

Ông Ngô Văn Long – Phòng nghiệp vụ Tiêu chuẩn chất lượng, Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ thông tin tại hội thảo. 

Được biết, Mô hình khung hội thảo gồm 3 phần chính: phần 1 là Hướng dẫn lộ trình chuyển đổi, kinh phí thực hiện và xác định phạm vi áp dụng của HTQLCL theo TCVN 9001:2015 do bà Nguyễn Thị Mai Hương – Quyền Vụ trưởng Vụ HCHQ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phụ trách; Phần 2 là Mô hình HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương do ông Ngô Văn Long – Phòng nghiệp vụ Tiêu chuẩn chất lượng, Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phụ trách; Phần 3 là Tên quy trình chi tiết.

Trước đó, ngày 21/1/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN công bố Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương.

Theo vietq.vn