Hội nghị quán triệt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị TW 8, khóa XII

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 20, 2018 | 11:12 - Lượt xem: 1264

Ngày 20/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị TW 8, khóa XII. Tham dự có ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Phạm Công Tạc- Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cùng các đảng viên của Đảng bộ Bộ KH&CN: Cục Thông tin Khoa học và công nghệ quốc gia, Tổng cục TCĐLCL, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, Tập đoàn FPT, Cơ quan phía Nam.

Hội nghị gồm ba nội dung chính : Nghị quyết phát triển bền vững biển; Nội dung quyết định 08 về nêu gương; Nội dung kết luận tình hình xã hội

Mới đây, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại Tổng cục TCĐLCL