Hội nghị phổ biến các TCVN về Mã số mã vạch

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 17, 2018 | 9:06 - Lượt xem: 1775

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, vừa qua, vào hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2018, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị phổ biến 21 TCVN về mã số mã vạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự Hội nghị có đông đảo đại diện của các doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch và các cá nhân, tổ chức khác quan tâm (như các công ty cung cấp giải pháp, các chuyên gia liên quan) v.v…

Công nghệ phân định và thu nhận dữ liệu tự động bằng mã số mã vạch là yếu tố chính được sử dụng để xác định nguồn gốc, đảm bảo an toàn và triệu hồi sản phẩm hiệu quả. Bên cạnh đó mã số mã vạch còn có nhiều ứng dụng đặc biệt khác phục vụ đắc lực công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh các vật phẩm cụ thể như hàng gửi/hàng hóa kí gửi trong ngành công nghiệp vận tải và logistic, tài liệu trong ngành văn thư lưu trữ, các loại phiếu thanh toán/các vật phẩm riêng biệt của khách hàng hay theo đơn đặt hàng/tài sản hay mối quan hệ dịch vụ trong đa ngành kinh tế công nghiệp khác.

Hiện nay đã có gần 25 ngàn doanh nghiệp đăng kí sử dụng mã số mã vạch, tuy nhiên mã số mã vạch mới chỉ được áp dụng chủ yếu cho mục đích bán hàng trong siêu thị hay xuất khẩu do doanh nghiệp chưa nắm bắt được đầy đủ hết ý nghĩa của công nghệ này. Chính vì vậy, việc phổ biến các TCVN nêu trên cho doanh nghiệp và các bên quan tâm đến công nghệ mã số mã vạch là hết sức cần thiết để doanh nghiệp có thể chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ này vào nhiều lĩnh vực và đối tượng cần quản lý khác./.