Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 14, 2019 | 16:54 - Lượt xem: 1370

Với mục đích lấy ý kiến các bộ, ban, ngành về Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng, ngày 14/11 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã diễn ra Hội nghị chuyên đề Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Mạnh Trường – Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam nhận định, hội nghị được tổ chức để tiếp nhận ý kiến từ các chuyên gia, các bộ, ban, ngành cùng chia sẻ, đề xuất, kiến nghị để dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng được hoàn chỉnh.

Ông Phùng Mạnh Trường – Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

“Ban soạn thảo sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp từ các đơn vị, trên cơ sở đó báo cáo và trình Bộ kết quả đã thực hiện. Những ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng sẽ là tiền đề tạo sự thống nhất đảm bảo phục vụ cho việc quản lý  nhà nước, bên cạnh đó đảm bảo cho việc sản xuất Kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng”, ông Trường cho hay.

Căn cứ tình hình thực tiễn về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm thép hình cán nóng, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy cần thiết tăng cường quản lý mặt hàng thép hình cán nóng nhằm bảo đảm an toàn cho con người, tài sản người sử dụng cũng như ngăn chặn gian lận trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tình hình sản xuất, kinh doanh, nhu cầu xuất nhập khẩu, năng lực thử nghiệm, các tiêu chuẩn và kinh nghiệm quản lý của các nước trên thế giới đối với sản phẩm thép hình cán nóng để xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng.

Đại diện các bộ, ban, ngành đóng góp ý kiến về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thép hình cán nóng tại Hội nghị

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại hình thép hình cán nóng được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thép hình, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Bên cạnh đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

 Trương Vân