Hội nghị lần thứ 59 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 14, 2023 | 17:25 - Lượt xem: 523

Hội nghị lần thứ 59 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) và các phiên họp liên quan được tổ chức từ ngày 12-16/6/2023 tại Yogyakarta, Indonesia. Bà Vũ Thị Tú Quyên, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cùng đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Tại Hội nghị, các nước thành viên cùng thảo luận về hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của ACCSQ và tình hình phê duyệt ký các hiệp định, thoả thuận và thuộc phạm vi phụ trách của ACCSQ như Hiệp định khung ASEAN về MRA, MRA ASEAN về phê duyệt kiểu xe cơ giới, MRA ASEAN về vật liệu xây dựng, Hiệp định khung pháp lý ASEAN về an toàn thực phẩm, Hiệp định khung pháp lý về thực phẩm chức năng ASEAN, Hiệp định khung pháp lý về y dược cổ truyền ASEAN, Nghị định thư sửa đổi MRA ASEAN về GMP cơ sở sản xuất dược phẩm.

Trưởng đoàn các quốc gia thành viên ASEAN tham dự Hội nghị ACCSQ 59.

Hội nghị tiếp tục thảo luận tình hình triển khai Chương Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp (STRACAP) trong các Hiệp định thương mại tự do ASEAN+ cũng như các chương trình hợp tác với các đối tác đối thoại như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), PTB, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO). Trong khuôn khổ kỳ họp, Việt Nam sẽ đồng chủ trì Phiên đối thoại ACCSQ-Hoa Kỳ lần thứ 26 cùng với đại diện thương mại Hoa Kỳ tại ASEAN vào ngày 15/6/2022.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ACCSQ 59

Tại Hội nghị lần này, nhằm tạo cơ sở để tăng cường hợp tác về TCĐLCL trong ASEAN, Việt Nam đề xuất các thành viên ACCSQ chia sẻ về chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia, chính sách về hạ tầng chất lượng quốc gia, tình hình chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn cũng như định hướng ưu tiên khác của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia trong khu vực.

Hạnh Hoa – Vụ Hợp tác quốc tế