Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và công bố hệ thống quản lý công tác Đảng theo ISO 9001:2015

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023 | 23:09 - Lượt xem: 591

Ngày 30/5, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và công bố hệ thống quản lý công tác Đảng theo ISO 9001:2015.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đồng chí Nguyễn Đức Minh – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, cùng Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Uỷ viên Ủy Ban kiểm tra, các đồng chí cấp ủy viên, các Chi bộ trực thuộc và một số đảng viên thực hiện công tác Đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh cho biết, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác chương trình toàn khóa của Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ đầu chúng ta đã đặt ra hai nhiệm vụ hết sức trọng tâm là tổ chức tập huấn và giới thiệu toàn thể cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng ủy Tổng cục một số vấn đề mới, vai trò của cấp ủy, vai trò của Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục trong bối cảnh công tác Đảng ngày càng có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL. 

“Với bối cảnh nhiệm kỳ mới có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp ủy lần đầu tham gia cấp ủy chưa nắm bắt và hiểu rõ tất cả quy định của Đảng, hội nghị hôm nay sẽ là dịp để chúng ta có thể nắm rõ hơn về khung cũng như lưu ý đối với vai trò của cấp ủy và các cấp”, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng cục đã thành lập nhóm nghiên cứu để nghiên cứu các quy định của Đảng, nghiên cứu quy định của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng trong công tác Đảng để xây dựng hệ thống quản lý trong công tác Đảng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 Đồng chí Nguyễn Đức Minh – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày một số vấn đề liên quan đến nghiên cứu tìm hiểu về tổ chức Đảng, vai trò và trách nhiệm của đảng viên, công tác bảo vệ chính trị của Đảng có nhiều thay đổi yêu cầu mới.

Theo đó, hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng, tại mỗi cấp hành chính nhà nước có các tổ chức đảng tương ứng đảm bảo chức năng năng lãnh đạo toàn diện ở cấp đó. Đồng thời, hệ thống tổ chức cũng được lập ở nơi có đặc điểm riêng do Trung ương quy định (theo khối công tác, trong công an, quân đội). 

Về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo 2 nội dung lớn đó là công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị cần chú ý, ở Đảng bộ xã: tập trung lãnh đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết của cấp ủy; lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN, trật tự an toàn xã hội;

Tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan có nhiệm vụ sau: là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ quan; tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan; lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đoàn kết nội bộ, bảo vệ tài sản cơ quan, Nhà nước, chống “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch.

Về phương thức lãnh đạo ở tổ chức cơ sở đảng: với tổ chức cơ sở đảng, phương thức lãnh đạo chủ yếu bằng thực hiện nghị quyết; bằng tổ chức và cán bộ; bằng thuyết phục, nêu gương. Do vậy chú ý đổi mới việc ra nghị quyết theo hướng dân chủ hóa; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua công tác đảng viên và dựa vào quần chúng để xây dựng đội ngũ cán bộ; bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức đảng với công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Về công tác đảng viên, cần chú ý một số điểm trong quản lý đảng viên. Về sinh hoạt chi bộ: Các bước tiến hành: Họp chi ủy (hoặc Bí thư, Phó bí thư nơi không có chi ủy) để đánh giá kết quả trong tháng, chuẩn bị các nội dung của buổi sinh hoạt; Thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt đến đảng viên, cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi.

Tùy điều kiện, nội dung của buổi sinh hoạt có thể gửi tài liệu trước. Bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để có 85% trở lên đảng viên tham dự; Tiến hành các bước sinh hoạt: phần mở đầu nêu lý do, cử thư ký, thông báo tình hình đảng viên, thông qua nội dung sinh hoạt; Bí thư báo cáo nội dung đã được chi ủy thảo luận; đảng viên phát biểu ý kiến thảo luận; Bí thư, chi ủy cung cấp thêm thông tin, làm rõ vấn đề qua trao đổi và định hướng tư tưởng kịp thời; thông qua nghị quyết hoặc kết luận cuộc họp;

Một số điểm cần chú ý: việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tranh thủ ý kiến trước những vấn đề cần giải quyết trong sinh hoạt chi bộ, thống nhất nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với lãnh đạo đơn vị; đảm bảo thời gian tối thiểu 90 phút với sinh hoạt định kỳ và 120 phút nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề (trừ trường hợp chi bộ quá ít đảng viên hoặc có tính đặc thù thì cấp trên trực tiếp quy định cụ thể; thực hiện đúng nguyên tắc trong sinh hoạt, tập trung dân chủ, nghiêm túc cầu thị trong tự phê bình và phê bình, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; thực hiện ghi chép biên bản đầy đủ, khoa học và lưu giữ bảo quản.

Đảm bảo 2 nhóm nội dung lớn trong sinh hoạt chi bộ. Thứ nhất, về xây dựng chi bộ: công tác chính trị tư tưởng (thông tin, đánh giá tình hình tư tưởng trong đơn vị, định hướng tư tưởng ); công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở chi bộ; công tác xây dựng Đảng về tổ chức ở Chi bộ. Thứ hai, về thực hiện nhiệm vụ chính trị: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, lãnh đạo đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Về sinh hoạt chuyên đề: có kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cho cả năm, từng quý; lựa chọn chuyên đề phù hợp, phân công chuẩn bị; tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về cấp trên trực tiếp.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các báo cáo viên đã có những bài tham luận về hệ thống tài liệu “ISO” công tác Đảng của Đảng ủy Tổng cục; Giới thiệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng quản lý theo ISO 9001:2015; Giới thiệu các hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

 Toàn cảnh Hội nghị.

An Hạ