Hoạt động xây dựng tiêu chuẩn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 8, 2009 | 11:22 - Lượt xem: 1780

Hoạt động xây dựng và xuất bản tiêu chuẩn Quốc gia do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện. Chi tiết xin mời quý khách truy cập  truy cập tại địa chỉ:

http://www.vsqi.gov.vn