Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/3/2018 đến 11/4/2019 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 của Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 12, 2019 | 14:29 - Lượt xem: 1281

Theo báo cáo về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/3/2018 đến 11/4/2019 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5 năm 2019, Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp đã được những kết quả như sau:

Về Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng:  Kết quả lấy mẫu thử nghiệm đối với LPG chai (theo QĐ số 05/QĐ-TĐC ngày 14/02/2019 về việc kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường): 05 mẫu phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TĐC ngày 15/3/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm và 07 cơ sở kinh doanh thiết bị điện –điện tử từ ngày 20/3 đến ngày 27/3/2019 trên địa bàn huyện Thanh Bình,thành phố Cao Lãnh, huyện Tân Hồng và huyện Lấp Vò.

Tại thời điểm kiểm tra, có 06 loại hàng hóa chưa xuất trình giấy chứng nhận hợp quy. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở bổ sung Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của những mẫu hàng hóa được ghi nhận tại biên bản làm việc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày được kiểm tra. (các cơ sở đã bổ sung).  Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 01 mẫu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy gửi thử nghiệm (chưa có kết quả).

Công tác ISO hành chính: Phối hợp với Cty TNHH Tư vấn và Phát triển Doanh nghiệp Á Châu- AHEAD tổ chức 02 lớp đào tạo về nhận thức, hướng dẫn chuyển đổi và đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 81 cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (ngày 12-15/3/2019). 

Thực hiện kế hoạch hướng dẫn chuyển đổi và áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (189 đơn vị tham dự). Tại Tp. Cao Lãnh, Tp. Sa Đéc, Tx. Hồng Ngự, huyện Lai Vung, huyện Tam Nông và huyện Cao Lãnh.

Công tác Giải thưởng chất lượng Quốc gia: Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn về đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp trong Tỉnh

Về công tác phối hợp:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ: Cử 01 công chức tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 51/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tiến hành kiểm tra 13 cơ sở: 05 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; 01 cơ sở kinh doanh đồ điện; 07 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngành khác: Tham gia Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 do Sở Nội vụ chủ trì tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị (UBND huyện Tam Nông, UBND huyện Tân Hồng, UBND thị xã Hồng Ngự và UBND thành phố Cao Lãnh)

Về công tác khác

Cử 01 công chức tham dự lớp Kiểm định viên đồng hồ nước lạnh kiểu cơ khí, đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử theo ĐLVN 17:2017 tại TP. HCM từ ngày 18-23/3/2018. Tham gia hội đồng định giá tại 06 đơn vị

Về kết quả kiểm định phương tiện đo (Đơn vị được chỉ định)Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm: Kiểm định 085 Phương tiện đo (Chi tiết xem phụ lục 1); Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Tháp: Kiểm định 43.379 Phương tiện đo (Chi tiết xem phụ lục 2)

Bên cạnh đó, Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp đã đưa ra Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5 năm 2019:

Công tác Quản lý đo lường:Thực hiện theo kế hoạch năm 2019, phối hợp thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.

Công tác Quản lý tiêu chuẩn chất lượng:Thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo Kế hoạch năm 2019. Phối hợp Cty tư vấn triển khai xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 02 sản phẩm (Chiếu Định An và Dệt choàng Long Khánh)./.

Xem chi tiết và phụ lục tại đây ChiCucTDC DongThap BC T4.2019

Theo Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp