Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 03 tại Chi cục TCĐLCL tỉnh Kiên Giang

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 20, 2019 | 16:52 - Lượt xem: 1432

Báo cáo về kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 3 năm 2019, Chi cục TCĐLCL tỉnh Kiên Giang đã thực hiện các hoạt động như sau:

  • Về công tác tham mưu cho Sở:

Tham mưu giúp Sở triển khai ISO hành chính công: Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Đề ISO điện tử vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang; ban hành kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại CQHC tỉnh Kiên Giang năm 2019; tổ chức hội nghị tổng kết tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh.

Tham mưu giúp Sở triển khai thực hiện việc xây dựng dự án NSCL: Trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Dự án NSCL năm 2019, thông báo cho DN đăng ký tham gia Dự án

Công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Gửi văn bản đề nghị Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL phản hồi kết quả xét tặng GTCLQG

  • Về công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL:

Công tác kiểm tra: tham gia phối hợp Thanh tra tiến hành thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa mặt hàng xăng, dầu, dầu nhờn và gas đốt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quản lý đo lường: Cung cấp số liệu cho Sở tổng hợp báo cáo kết quả phối hợp QLNN đối với các cơ sở kinh doanh; tham mưu báo cáo hoạt động tháng 0/2019 và quý I về kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận trong thương mại cho Ban chỉ đạo 389/KG

Quản lý tiêu chuẩn, chất lượng: cập nhật 09 danh mục QCVN, lũy kế cập nhật mới được 35 danh mục TCVN, 13 danh mục QCVN. Hướng dẫn 01 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng mã số mã vạch, 01 lượt doanh nghiệp ghi nhãn hàng hóa. Lũy kế hướng dẫn 04 lượt doanh nghiệp đăng ký và sử dụng mã số mã vạch, 01 lượt doanh nghiệp ghi nhãn hàng hóa.

Hoạt động thông báo và hỏi đáp: Phát hành bản tin điện tử về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Kiên Giang số 03 năm 2019. Đưa 20 bản tin và thông báo cảnh báo lên Trang thông tin quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh Kiên Giang.

Công tác tổ chức, hành chính: kiểm kê tài sản 2019, niêm yết kê khai tài sản 2018; tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về TCĐLCL năm 2019, thi đua chuyên đề CCHC năm 2019, sáng kiến cấp cơ sở năm 2019; Góp ý xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua thuộc Sở KH&CN; Bổ nhiệm phụ trách kế toán Chi cục. Rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng gửi Sở KH&CN.

Hoạt động Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Kiểm định và hiệu chuẩn 74 phương tiện đo các loại, trong đó kiểm định 68 PTĐ, gồm 23 cột đo xăng dầu, 16 bình đong, 08 taximet, 06 cân kỹ thuật, 05 cân phân tích, 03 xitec ô tô, 03 cân đồng hồ lò xo, 02 cân ô tô, 01 cân bàn, 01 cân đĩa; hiệu chuẩn 06 PTĐ; Ký và thực hiện 02 hợp đồng: đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và đăng ký ứng dụng MSMV, tư vấn cho 03 lượt doanh nghiệp về đăng ký ứng dụng MSMV và bảo hộ thương hiệu; Hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc cho 01 hợp đồng lao động, rà soát phân công nhiệm vụ cho VCLĐ phòng HC-TH; ký hợp đồng thuê bảo vệ cho Trung tâm.

  • Kế hoạch hoạt động tháng 04 năm 2019:

Tham mưu cho Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 54 CQHC tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình xây dựng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang; Tổng hợp danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án NSCL; Tham mưu công tác quản lý đo lường trong kinh doanh cát đá. Lập kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2019; gửi thông báo mời doanh nghiệp tham gia GTCLQG năm 2019;

Cập nhật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy của doanh nghiệp; tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng TCCS, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch; Phát hành bản tin điện tử về hàng rào kỹ thuật thương mại số 04 năm 2019, hoạt động thông báo hỏi và đáp, cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp khi có yêu cầu. Tiếp tục đưa tin hoạt động và các thông tin cảnh báo lên website

Báo cáo quý I/2018 về thực hiện theo Nghị định 130 và Nghị định 117 của Chính phủ; tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Kiểm định, hiệu chuẩn trong các lĩnh vực được chỉ định; thực hiện tư vấn, dịch vụ theo nhiệm vụ được giao./.

Theo Chi cục TCĐLCL tỉnh Kiên Giang