Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2020: Hướng đến 10 nhiệm vụ trọng tâm!

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 13, 2020 | 6:54 - Lượt xem: 2643

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm mà ở đó vấn đề hoàn thiện VBQPPL về TCĐLCL được quan tâm đặc biệt và đưa lên hàng đầu.

Năm 2020 được xác định là mốc cuối cùng của 5 năm hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016- 2020 thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác, từ đó cụ thể hóa thành các mục tiêu góp phần đóng góp vào sự phát triển KHCN cũng như kinh tế – xã hội của đất nước.

 Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2020.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, trong năm 2019 Tổng cục đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ KH&CN giao; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL. Bước sang 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tiếp tục đề xuất tháo gỡ và tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh; làm cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước bảo đảm hệ thống văn bản pháp luật thống nhất, thực thi và phù hợp với các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên, cũng như thông lệ quốc tế và khu vực; cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ 2, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,…; ưu tiên, tập trung nguồn lực kinh phí cho các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục thúc đẩy mạnh các giải pháp cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, biện pháp quản lý sản phẩm hàng hoá nhóm 2, đổi mới hoạt động quản lý chất lượng phục vụ doanh nghiệp trên tinh thần triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của Bộ KH&CN.

Thứ 3, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL: Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về MSMV phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng TCVN và định hướng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các TCVN, QCVN đối với nhóm sản phẩm hàng hóa mà xã hội đang cần cho phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các QCVN để quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; Tăng cường hoạt động đo lường trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành Đẩy mạnh công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát, đánh giá và thông tin, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức công nhận, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký và được chỉ định; Tăng cường công tác hậu kiểm về đo lường, chất lượng đối với hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu đưa ra lưu thông trên thị trường; Đẩy mạnh việc gắn kết các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Thứ 4, tập trung triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, gắn với việc tổng kết Chương trình và Đề án 996 về đo lường, Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc.

Thứ 5, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg thông qua việc giám sát duy trì, hướng dẫn các Bộ/ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt mô hình khung.

Thứ 6, tiếp tục hướng dẫn các tổ chức KHCN trực thuộc Tổng cục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.

Thứ 7, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL đặc biệt là việc triển khai Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết; tích cực triển khai các sáng kiến, các hoạt động trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN nhằm tăng cường uy tín của Việt Nam; phát huy vai trò của Việt Nam trong tổ chức khu vực và quốc tế mà Việt Nam là thành viên như ISO, IEC, APO, ASEAN/ACCSQ, OIML, APMP, APLMF, GS1,…

Thứ 8, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục và thực hiện tốt đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm, dự án chuẩn đo lường quốc gia.

Thứ 9, tăng cường hoạt động tuyên truyền về TCĐLCL, năng suất chất lượng để cơ quan quản lý nhà nước Bộ/ngành, địa phương và doanh nghiệp, người dân biết thực hiện, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ 10, tăng cường phối hợp công tác TCĐLCL của Tổng cục với các địa phương về lĩnh vực đo lường, tiêu chuẩn, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và truy xuất nguồn gốc.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Vinh danh các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào kết quả, thành công của hoạt động công tác TCĐLCL năm qua, tại Tại Hội nghị, bà Lê Ngân Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ KH&CN đã đọc các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ dành cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục TCĐLCL đã có thành tích trong công tác và phong trào thi đua yêu nước của Bộ KH&CN.

Bà Lê Ngân Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ KH&CN đọc các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Tổng cục.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Kim Đức Thụ – Giám đốc Quatest 1.

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục TCĐLCL nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quatest 1 – đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Quatest 2 – Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua nhận Cờ thi đua của Bộ KH&CN.
Thanh Uyên/VietQ