Hoạt động TCĐLCL (11/01/2018 đến 11/02/2019) và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 của chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 15, 2019 | 14:24 - Lượt xem: 1232

Chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả trong hoạt động TCĐLCL từ ngày 11/01/2018 đến 11/02/2019 như sau:

Công tác tham mưu, tuyên truyền: Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND Tỉnh về việc hiệp y trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

Công tác Quản lý Đo lường:Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của các tổ chức, cá nhân kinh doanh nước sinh hoạt theo công văn số 92/TĐC-QLĐL ngày 21/12/2018 về việc kiểm định đồng hồ nước lạnh theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN.

Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng: Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: Tiếp nhận và cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ đối với Công ty CP XNK Y Tế Domesco. Tham gia đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, tổng số 14 cơ sở được thanh tra, trong đó: thiết bị điện –điện tử 01 cơ sở; xăng, dầu 10 cơ sở; Lượng hàng đóng gói sẵn đối với khí hóa lỏng (LPG) 03 cơ sở. Kết quả việc ghi nhãn, đo lường phù hợp theo yêu cầu quy định, Tại thời điểm thanh tra không lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Công tác khác: Cử 01 công chức tham gia hội đồng đánh giá điểm cải cách hành chính (Sở Nội vụ chủ trì); Cử 01 công chức tham gia họp trao đổi các về việc phản ánh của công dân về chất lượng nước sạch tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông; Cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng; Cử cán bộ tham gia định giá tài sản 05 đơn vị trong Tỉnh.

Kế hoạch nhiệm vụ tháng 03 năm 2019: 

Công tác Quản lý đo lường: Thực hiện theo kế hoạch năm 2019, phối hợp thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hàng đóng gói sản trên địa bàn Tỉnh.

Công tác Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường theo kế hoạch năm 2019. Xây dựng kế hoạch trình Sở KH&CN Ban hành chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 của 81 đơn vị năm 2019 (theo kế hoạch số 20/KH- UBND ngày 22/01/2019 của UBND Tỉnh) và Kế hoạch kiểm tra HTQLCL năm 2019.

Theo chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp