Hoạt động TCĐLCL tháng 11-12 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 1/2019 của chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 14, 2018 | 10:22 - Lượt xem: 1629

Chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả trong hoạt động TCĐLCL từ ngày 11/11-11/12/2018 như sau:

Về công tác Quản lý Đo lường: Thực hiện kiểm tra Nhà nước về đo lường theo Quyết định số 24/QĐ-TĐC ngày 25/10/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Kết quả: tiến hành kiểm tra 02 đơn vị hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn Tỉnh.

Về công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng: Báo cáo kết quả thử nghiệm mẫu ấm đun siêu tốc và mẫu bàn ủi điện (lấy mẫu trong đợt kiểm tra theo Quyết định số 23/QĐ-TĐC ngày 11/10/2018): kết quả thử nghiệm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TĐC ngày 12/11/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra nhà nước về đo lường và nhãn hàng hóa, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra lượng hàng đóng gói sẵn và nhãn hàng hóa tại 30 cơ sở kinh doanh phân bón từ ngày 22/11/2018 đến ngày 06/12/2018 ở 10 huyện, thị xã trên địa bàn Tỉnh (huyện Hồng Ngự, TX Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, huyện Tâm Nông, huyện Thanh Bình, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò, huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh).

Kết quả kiểm tra: Kiểm tra sự phù hợp đối với lượng hàng đóng gói sẵn: phù hợp yêu cầu quy định về đo lường; Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa: đạt yêu cầu quy định.

– Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TĐC ngày 12/11/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc khảo sát chất lượng sản phẩm hàng, hóa lưu thông thị trường. Đoàn khảo sát đã lấy 60/60 mẫu phân bón (so với kế hoạch) và đã gửi Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thử nghiệm.

– Cử 01 công chức tham dự Hội thảo nâng suất chất lượng về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các hệ thống công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh;

– Dự thảo kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, gửi sở Khoa học và Công nghệ trình UBND Tỉnh;

– Dự thảo Công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về phúc đáp Công ty lương thực Đồng Tháp không tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018.

– Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch 153/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND Tỉnh Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP;

– Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 918/SKHCN-TĐC ngày 23/11/2018 về việc báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2018.

– Cử 01 công chức tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại trường Chính trị Đồng Tháp;

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2019, đã lập danh sách cơ sở được kiểm tra năm 2019 gửi đơn vị cấp trên.

Công tác khác: Cử 01 công chức tham gia lớp “Lãnh đạo quản lý cấp phòng” tại thành phố Sa Đéc từ 05/12/2018 đến 31/12/2018 và tham gia hội đồng định giá tại 06 đơn vị.

Trong tháng 12/2018 Chi cục TĐC cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra như: Thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra đoàn về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông thị trường.

Kế hoạch nhiệm vụ tháng 01 năm 2019:

Công tác Quản lý đo lường: Thực hiện theo kế hoạch năm 2019, phối hợp thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với cột đo xăng dầu; Gửi công văn về việc kiểm định đồng hồ nước lạnh theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN đến các cơ sở kinh doanh, cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

Công tác Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2018 trên địa bàn Tỉnh, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND Tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng hợp phiếu kết quả thử nghiệm mẫu phân bón vô cơ báo cáo sở Khoa học và Công nghệ; Tham mưu lãnh đạo tham dự khóa đào tạo tại TP Hồ Chí Minh về đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đo lường; Xây dựng kế hoạch, phân công công việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ Phòng năm 2019.

Theo chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp