Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 15, 2018 | 8:34 - Lượt xem: 2886

Ngày 15/1, Tổng cục TCĐLCL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự còn có Thứ trưởng Trần Văn Tùng; đại biểu đại diện lãnh đạo khối các cơ quan quản lý của Bộ KH&CN; Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành khác. 

Về phía Tổng cục có đồng chí Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng; các Phó Tổng cục trưởng; đại diện Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc.

Hoạt động TCĐLCL: Đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp - ảnh 1

 Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Trần Văn Tùng tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Tổng cục năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Theo đồng chí Trần Văn Vinh, với sự nỗ lực của Tổng cục, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ KH&CN, sự hỗ trợ và hợp tác tích cực từ các đơn vị trong Bộ và các đơn vị bạn, Tổng cục đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu về xây dựng VBQPPL.

Cụ thể: Năm 2017, Tổng cục đã chủ trì soạn thảo 05 Nghị định; 03 Quyết định của Thủ tướng; 11 Thông tư; 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ KHCN (trong đó nhiệm vụ theo kế hoạch được Bộ KHCN giao theo Quyết định 4295/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ KHCN là: 02 Nghị định; 01 Quyết định của Thủ tướng; 07 Thông tư). Ngoài việc chủ trì xây dựng VBQPPL theo kế hoạch đã được Bộ KHCN phê duyệt, Tổng cục còn phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Bộ KHCN góp ý, xây dựng nhiều VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL.

Tổng cục cũng tích cực triển khai quyết liệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước tập trung vào các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thúc đẩy mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp hữu cơ, hiệu suất năng lượng; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp …

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị đã được Tổng cục khẩn trương triển khai và cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể để giao nhiệm vụ đến từng đơn vị thông qua các Quyết định, đồng thời tăng cường việc giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ hàng tuần, tháng và báo cáo Bộ KH&CN định kỳ theo đúng yêu cầu.

Hoạt động TCĐLCL: Đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp - ảnh 2

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục đã chủ trì xây dựng trình Bộ KH&CN ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN, với tinh thần làm rõ cách thức công bố hợp quy dựa trên biện pháp tiền kiểm (kiểm tra trước thông quan), đặc biệt là biện pháp hậu kiểm (kiểm tra sau thông quan) để tạo ra khung pháp lý chung cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ vào đó để có những biện pháp quản lý cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm, hàng hóa do bộ ngành phụ trách.

Đặc biệt làm rõ phương thức hậu kiểm, thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiếm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Trước đây, việc kiểm tra các sản phẩm, hàng hóa trước thông quan là 100%, khi Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành, sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan đã được cắt giảm từ 24 nhóm sản phẩm, hàng hóa xuống còn 02 nhóm sản phẩm, hàng hóa.

“Theo Nghị quyết số 75/NQ-CP, đối với hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN thì hiện nay đã chuyển đổi 91% số mặt hàng từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đã hoàn thành việc này trước thời hạn 9 tháng”, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Hiện nay, Tổng cục đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 1 đối với thủ tục hành chính (TTHC) là Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN và đang tiếp tục thực hiện “Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ KHCN để kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính trên Cơ chế một cửa quốc gia”.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, đến nay Tổng cục đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước và xây dựng phần mềm giải quyết TTHC online đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân đối với lĩnh vực TCĐLCL.

Công tác quản lý về TCĐLCL được tiếp tục nâng cao

Theo thống kê, năm 2017 Tổng cục đã trình Bộ KH&CN công bố 918 TCVN, tổ chức góp ý trên 40 QCVN, thẩm định 99 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, qua đó, thực hiện tốt vai trò cơ quan thẩm định, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế.

Hoạt động TCĐLCL: Đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp - ảnh 3

 Quang cảnh Hội nghị Tổng kết năm 2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, năm 2017 công tác quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã được Tổng cục chú trọng nâng cao, đổi mới, tăng cường sự chủ động để hỗ trợ tốt hơn cho các Bộ, ngành trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Công tác soạn thảo và ban hành TCVN, QCVN được đẩy mạnh tăng về số lượng, chất lượng với tỷ lệ hài hòa quốc tế của các TCVN ngày càng được cải thiện, Hợp tác quốc tế ngày càng chủ động và đi vào thực chất, góp phần nâng cao vị thế quốc tế, khu vực của Việt Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa.

Đặc biệt, với sự chủ động của mình trong công tác quản lý, Tổng cục đã xây dựng các QCVN thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN như: QCVN về dây và cáp điện; QCVN về xăng dầu, nhiên liệu sinh học và những đối tượng chưa được phân Bộ, ngành quản lý để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các mặt hàng như QCVN về khí thiên nhiên, về đèn Led, pin xe điện tự cân bằng, dầu nhờn động cơ, thép làm cốt bê tông, tương thích điện từ trường (EMC) đối với thiết bị điện gia dụng, an toàn đồ chơi trẻ em…

Năm 2017, công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội

Về công tác quản lý chất lượng, năm 2017 là một năm Tổng cục đạt được dấu ấn vô cùng ấn tượng khi đã rà soát, loại bỏ khỏi danh mục hàng hóa nhóm 2 những hàng hóa không thực sự gây mất an toàn hoặc chưa xác định được cách thức quản lý hoặc chưa có QCVN… giúp Bộ KH&CN trở thành đơn vị dẫn đầu việc thực hiện cải cách hành chính về hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đánh giá của Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, năm 2017, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua công tác mã số mã vạch, giải thưởng Chất lượng quốc gia hay Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng… vẫn tiếp tục triển khai và đẩy mạnh.

“Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa được tăng cường với 601 cơ sở và gần 3.000 mẫu hàng hóa được kiểm tra và khảo sát. Qua đó đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý nhiều sai phạm với số tiền phạt vi phạm hành chính 3.18 triệu đồng”, ông Vinh cho hay.

Dấu ấn tại APEC trong quan hệ quốc tế

Năm 2017, Tổng cục đã chủ trì tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn và đặc biệt đối với sự kiện APEC/SCSC, Tổng cục đã hoàn thành công tác tổ chức trong năm APEC 2017 để lại dấu ấn và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tổng cục đã làm tốt vai trò là đại diện của Việt Nam tham gia các Tổ chức Quốc tế và khu vực (APEC, ISO, IEC, ACCSQ, APO, OIML, APMP, GS1…), đồng thời tích cực tham gia các hội nghị, tiểu ban kỹ thuật và chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến đối với tài liệu kỹ thuật, định hướng chính sách của các Tổ chức quốc tế này để phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật và kinh tế xã hội của Việt Nam.

“Năm 2017, Tổng cục đã tham gia đoàn đàm phán và chủ trì đàm phán thành công các chương Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật, Đánh giá sự phù hợp đối với các Hiệp định được ký kết giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thế giới. Ngoài ra, Tổng cục còn chủ động, tích cực tìm kiếm các dự án mới trong khuôn khổ hợp tác với Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, ASEAN/ACCSQ, APEC/SCSC, APO”, ông Vinh cho biết.

Đại diện cho cơ quan quản lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa, ông Trần Quốc Tuấn – Cục Trưởng Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm hàng hóa cho biết: Thời gian qua Cục đã có những nỗ lực, phối hợp với các cơ quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp quy. Trong đó có những văn bản tạo thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

“Trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thông quan, Cục cũng chủ trì thực hiện cơ chế một cửa. Công tác này đang được hoàn thiện và đẩy mạnh. Hướng đến tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, trong năm 2018, để hoạt động thanh kiểm tra, giám sát, khảo sát chất lượng hàng hóa được hiệu quả hơn, cần thiết có sự đầu tư trang thiết bị, máy móc hơn nữa của Bộ và Tổng cục để nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe tham luận của ông Cao Xuân Quân – Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam. Theo ông Quân, hiện nay đã công nhận được 25 chuẩn Đo lường quốc gia; các hệ thống chuẩn chính và công tác; 31 phép hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận. 

Hoạt động TCĐLCL: Đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp - ảnh 5

 Ông Cao Xuân Quân – Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị

“Định hướng đến năm 2020 hướng đến công nhận được 41 chuẩn Đo lường quốc gia. Xin công nhận bổ sung các phép chuẩn trong khuôn khổ thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về Đo lường. Đầu tư các hệ thống chuẩn đo lường; xây dựng các phòng thí nghiệm tại khu R&D – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Tăng cường hợp tác quốc tế. Phát triển bộ phận đo lường công nghiệp. Xây dựng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn/đo thử nghiệm tại Việt Nam”, ông Cao Xuân Quân nhấn mạnh. 

Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Tuyết – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Tổng cục đã báo cáo những kết quả về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2017. Trong đó, có hai quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho 2 đơn vị: Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy và Vụ Kế hoạch Tài chính. 

Hoạt động TCĐLCL: Đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp - ảnh 7

 Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho Vụ Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy và Vụ Kế hoạch Tài chính. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, năm qua là năm có nhiều dấu ấn lớn của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với kỷ niệm 55 ngày thành lập Tổng cục và được vinh danh tại Chương trình “Vinh Quang Việt Nam 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục. Bộ trưởng đồng tình, nhất trí với các kế hoạch nhiệm vụ mà Tổng cục đề ra.

Bộ trưởng cũng lưu ý, ngành cần triển khai mạnh mẽ và quyết liệt vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tiển khai tốt vấn đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ khác đặt ra…  Tiếp tục là lực lượng xung kích của ngành KH&CN, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Thủ tướng, Chính phủ và Bộ giao.

Sau khi lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh thay mặt lãnh đạo Tổng cục tiếp thu ý kiến và các đánh giá của Bộ trưởng. Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, những đánh giá và chỉ đạo của Bộ trưởng là niềm cổ vũ, động viên kịp thời đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sáng tạo, đổi mới, hoàn hành xuất sắc các nhiệm vụ mà Thủ tướng, Chính phủ và Bộ giao cho. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL; Tiếp tục thúc đẩy các giải pháp cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, biện pháp quản lý sản phẩm hàng hoá nhóm 2, đổi mới hoạt động quản lý chất lượng phục vụ doanh nghiệp trên tinh thần triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của Bộ KHCN;  Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL; Tiếp tục triển khai giai đoạn II (2016 – 2020) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng theo hướng phối hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án, đề án KHCN có cùng mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng của Bộ KH&CN, của các Bộ ngành và địa phương; triển khai đánh giá hiệu quả kinh tế của áp dụng TCVN; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL ,tham gia tích cực vào hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) và đánh giá sự phù hợp, đo lường tại các nhóm công tác WG1, WG2, WG3 của ASEAN…; Đẩy mạnh việc gắn kết các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL; Tăng cường hoạt động TCĐLCL Bộ, ngành, địa phương thông qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn thực thi pháp luật về TCĐLCL…

(Nguồn:vietq)