Hoạt động TBT

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 17, 2015 | 7:18 - Lượt xem: 2171

Hoạt động thông báo và hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là hoạt động về TBT) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chính thức kể từ khi thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vào đầu năm 2003, trước khi Việt Nam gia nhập WTO 4 năm.
Việc thành lập Văn phòng này là do yêu cầu của đàm phán gia nhập WTO. Theo quy định của Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (the Agreement on Technical Barriers to Trade, dưới đây gọi tắt là Hiệp định TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mỗi nước thành viên phải có một cơ quan thực hiện chức năng thông báo các hàng rào kỹ thuật của mình cho các nước khác biết và cơ quan thực hiện chức năng trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại từ các tổ chức, cá nhân của các nước thành viên. Mục đích của yêu cầu này là nhằm minh bạch hoá các biện pháp kỹ thuật, thông qua đó thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên WTO.
Trong hơn 10 năm qua, nhiều hoạt động TBT được Tổng cục triển khai, trong đó nổi bật nhất là việc thành lập và vận hành Văn phòng TBT Việt Nam và việc xây dựng và triển khai Đề án TBT giai đoạn 2005-2010, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 và Đề án TBT giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011.
Văn phòng TBT Việt Nam đã tích cức và chủ động thực hiện việc thông báo các văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam có ảnh hưởng tới thương mại quốc tế đúng theo quy định của Hiệp định TBT; đồng thời trả lời đầy đủ và kịp thời các câu hỏi của các nước Thành viên và của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về TBT; Làm tốt chức năng cơ quan thường trực của Ban liên ngành TBT Việt Nam gồm đại diện của các Bộ, ngành; đồng thời hướng dẫn tổ chức và hoạt động cho Mạng lưới TBT Việt Nam, bao gồm các Điểm TBT của 12 Bộ và 63 Điểm TBT của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thông tin chi tiết xin mời truy cập: http://tbtvn.org