Hoạt động đo lường góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 10, 2022 | 10:10 - Lượt xem: 1617

Năm 2021 công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh…

Theo ông Trần Quý Giầu – Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) năm 2021, Tổng cục TCĐLCL đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản lý về đo lường, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. Tổng cục đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện đúng các VBQPPL về đo lường.

Cụ thể, Tổng cục thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 159 lượt đơn vị (giảm 10% so với năm 2020); chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 128 lượt đơn vị (giảm 2% so với năm 2020); chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cho 158 lượt đơn vị (giảm 5% so với năm 2020);

Chứng nhận, cấp 1224 thẻ kiểm định viên đo lường (giảm 9% so với năm 2020); phê duyệt 4.094 mẫu phư­ơng tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước (tăng 19% so với năm 2020); hướng dẫn hơn 460 tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo, cách ghi định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn, đăng ký và chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường…

 Ảnh minh họa.

Cũng theo ông Giầu, đối với đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 996), Tổng cục đã tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đo lường tại Hà Nội vào ngày 15/01/2021 và Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 26/3/2021 để triển khai Đề án 996; đề xuất các nhiệm vụ thuộc Đề án 996 và họp ban điều hành Đề án để xem xét các đề xuất nhiệm vụ năm 2021;

Tổ chức làm việc, tuyên truyền và hướng dẫn Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án 996, tham gia hội thảo về Đo lường do UBND Thái Nguyên tổ chức ngày 20/01/2021, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Đề án 996 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, tham dự Hội nghị Công bố Chương trình đảm bảo đo lường cho 3 doanh nghiệp tại Thái Nguyên ngày 15/12/2021; tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định của Bộ hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021).

Đối với việc phê duyệt, chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia: Tổng cục đã ban hành 02 Quyết định thành lập đoàn đánh giá và đang hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ KH&CN xem xét, ban hành quyết định phê duyệt, chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia đối với chuẩn đo lường quốc gia về nhiệt độ nhiệt động học và chuẩn đo lường quốc gia về hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích chất khí.

Năm 2021 công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Hà My