Hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và phổ biến tiêu chuẩn ISO 18091:2019

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023 | 21:43 - Lượt xem: 752

Ngày 2/6, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và phổ biến tiêu chuẩn ISO 18091:2019.

Tham dự Hội thảo có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục và đại diện 63 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh cùng 44 Chi cục TCĐLCL.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Hà Minh Hiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Theo ông Hiệp, thời gian qua, Tổng cục TCĐLCL đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 4 chính sách sửa đổi bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, trong đó, chính sách đầu tiên là mở rộng phạm vi đối tượng; chính sách thứ hai là mở rộng hệ thống vào các đơn vị sự nghiệp thay vì chỉ có hành chính; chính sách thứ ba là  triển khai áp dụng theo các tiêu chuẩn tiên tiến mới; chính sách thứ tư là nội dung về kinh phí, thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Hiệp cho biết, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) và các tổ chức khác trên thế giới đã và đang nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn hướng dẫn. Một trong các tiêu chuẩn đó có thể nghiên cứu để tổ chức triển khai áp dụng thí điểm tại nước ta đó là ISO 18091:2019 (TCVN ISO 18091:2020).

Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương thông qua 04 trụ cột với 39 chỉ số. Theo đó, tổ chức, công dân mong đợi chính quyền địa phương cung cấp sản phẩm và dịch vụ công chất lượng cao, ví dụ sự an toàn và an ninh, các đường phố, giao thông công cộng được duy trì trong tình trạng tốt, việc xử lý giấy tờ hiệu quả, sự minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin chung, sức khoẻ, giáo dục và cơ sở hạ tầng… được chính quyền địa phương đại diện và bảo vệ hoặc nâng cao đời sống cho mình.

 Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội thảo. 

Tại Hội thảo, ông Nghiêm Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy đã chia sẻ một số nội dung chính trong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg bao gồm sửa đổi, bổ sung tên, phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; Mở rộng đối tượng áp dụng Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL;

Sửa tiêu đổi, bổ sung quy định về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; Quy định cụ thể về điều kiện đối với tổ chức tư vấn, chứng nhận chuyên gia tư vấn, đánh giá, cơ sở đào tạo; Sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, VPCP.

Trong khuôn khổ Hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy đã chia sẻ một số thông tin về việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 18091. Theo đó, tiêu chuẩn được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế là ISO 18091:2014 và ISO 18091:2019, tại Việt Nam ban hành ISO 18091:2015 và ISO 18091:2020. ISO 18091:2020 được xem là công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể.

Lý do xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn này là người dân được cung cấp dịch vụ, bên cạnh đó tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền. Tiếp theo là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng áp dụng TCVN ISO 9001 tại địa phương và là nền tảng xây dựng, phát triển thành phố thông minh theo TCVN ISO 37122. 

Cũng theo bà Hương, các cơ quan như UBND cấp tỉnh, huyện, xã, phường, cơ quan tổ chức khác thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương nên xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 18091.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy chia sẻ tại Hội thảo.

Theo ông Lê Minh Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL, ISO 18091 sẽ bổ sung đưa ra định hướng rõ ràng cho ISO 9001, dành cho đối tượng cụ thể là chính quyền địa phương. Các nguyên tắc của ISO 18091 gồm 7 nguyên tắc quản lý chất lượng, nguyên tắc tiếp cận theo quá trình, chu trình P-D-C-A, tư duy dựa trên rủi ro.

Cũng theo ông Tâm, những nội dung mới của TCVN 18091:2020 là kết nối các khái niệm và nguyên tắc về QLCL được nêu trong TCVN ISO 9000, TCVN ISO 9001, TCVN ISO 9004; Tất cả điều khoản của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được đóng khung để phân biệt với các hướng dẫn và diễn giải chi tiết cho từng điều…

Chia sẻ về lộ trình triển khai áp dụng, ông Tâm cho biết giai đoạn 1 là chuẩn bị triển khai và phổ biến kiến thức cơ bản về Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; Giai đoạn 2 là tổ chức tự đánh giá QLCL tổng thể theo phụ lục A, Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; Giai đoạn 3 là họp xem xét kết quả tự đánh giá và phê duyệt chương trình hành động về cải thiện các nhóm chỉ số và cải tiến HTQLCL; Giai đoạn 4 là thực hiện chương trình hành động, theo dõi, kiểm tra xác nhận; Giai đoạn 5 là báo cáo định kỳ và duy trì cải tiến HTQLCL.

 Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các đơn vị đã có phần trao đổi thảo luận, giải đáp những thắc mắc cho các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL và doanh nghiệp.

Giới thiệu về công cụ tự đánh giá quản lý chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương theo TCVN ISO 18091, ông Phùng Mạnh Trường – Phó Viện trưởng phụ trách Viện TCCLVN cho biết, công cụ tự đánh giá hệ thống chất lượng tổng thể cho chính quyền địa phương theo ISO 18091 là sử dụng công cụ tự đánh giá; Đánh giá hiệu lực và hiệu quả HTQLCL của chính quyền địa phương; Đo lường mức độ trưởng thành theo 39 chỉ số của ISO 18091 và gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030.

Về vai trò của ISO 18091 đối với sự trưởng thành của CQĐP, giúp CQĐP hiểu và thực hiện HTQLCL đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, nhu cầu và mong đợi của công dân và các bên quan tâm có liên quan khác; Điểm khởi đầu cho việc thực hiện một HTQL toàn diện cho CQĐP tin cậy;

CQĐP hướng tới vượt xa hơn việc phù hợp với yêu cầu ISO 9001 và xem xét sử dụng ISO 9004 và/hoặc các mô hình hoạt động xuất sắc khác để cải tiến hiệu lực và hiệu quả tổng thể của chính quyền; Tự đánh giá dựa trên 39 chỉ số quản lý chính sách công giúp lãnh đạo cao nhất nhận biết một cách có trách nhiệm và tự nguyện đối với mức độ thực hiện mỗi chỉ số; Định hướng tổ chức phát triển bền vững.

Hội thảo diễn ra sôi nổi với phần thảo luận giữa Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổ công tác triển khai áp dụng TCVN ISO 18091 và đại biểu tham dự nhằm giải đáp những thắc mắc, khó khăn, chia sẻ trong quá trình áp dụng, thực hiện các tiêu chuẩn.