Hoa Kỳ thông báo về việc bổ sung phụ lục đối với Dự thảo sửa đổi quy định sản xuất rượu vang

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 12, 2018 | 2:38 - Lượt xem: 1440

Ngày 11/12/2017, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc bổ sung phụ lục đối với Dự thảo sửa đổi quy định sản xuất rượu vang mã thông báo G/TBT/N/USA/1230. Cụ thể, Văn phòng cơ quan Thuế và Thương Mại về Rượu và Thuốc lá (TTB) sẽ tăng thời gian góp ý kiến đối với dự thảo thêm 90 ngày nữa tiếp theo với thời gian góp ý đã được tăng thêm gần đây trong Thông báo số 164 được đăng trong Sổ đăng ký Liên bang vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_4709_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1230/Add.2

(Nguồn:tbtvn)