Hoa Kỳ thông báo dự tính xây dựng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ gây thương tổn từ công cụ lưu trữ quần áo

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 11, 2018 | 2:22 - Lượt xem: 1584

Ngày 13/12/2017, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng nước này đang dự tính xây dựng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ gây thương tổn từ công cụ lưu trữ quần áo. Quy định này dựa theo Đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng. Hoa Kỳ khuyến nghị các bên quan tâm đưa ra góp ý đối với quy định này. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng khuyến nghị các bên đưa ra tiêu chuẩn tự nguyện hiện có của mình liên quan đến quy định này. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý là ngày 29/01/2018 . Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_5397_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1323

(Nguồn:tbtvn)