Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn ghi nhãn một số sản phẩm gia dụng có chứa Methylene Chloride

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 11, 2018 | 3:51 - Lượt xem: 1275

Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn ghi nhãn một số sản phẩm gia dụng có chứa Methylene Chloride. Liên minh công nghiệp dung môi halogen đã đề nghị Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng sửa đổi chính sách năm 1987 về việc ghi nhãn một số sản phẩm có chứa methylene chloride để phòng chống các nguy cơ cấp tính do hít phải hơi methylen clorua ngoài các nguy cơ đã được nêu trong chính sách. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 21/3/2018. Hoa Kỳ chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1929_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1357