Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 15, 2018 | 3:31 - Lượt xem: 1343

Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA. Dự thảo này thông báo việc gia hạn 17 chất trong Danh mục quốc gia các chất bị cấm theo các quy định về hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Đây là kết quả của quá trình đánh giá năm 2018 và giải quyết các khuyến nghị được đệ trình lên Bộ trưởng Nông nghiệp bởi Ban tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia (NOSB). Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 29/5/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1188_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1356