Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo sửa đổi Danh sách các chất cho phép và bị cấm theo khuyến nghị tháng 4 năm 2018 của NOSB

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 22, 2019 | 16:31 - Lượt xem: 1279

Ngày 07/3/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo sửa đổi Danh sách các chất cho phép và bị cấm theo khuyến nghị tháng 4 năm 2018 của NOSB.

Cụ thể, sẽ đề xuất bổ sung nguyên tố lưu huỳnh để sử dụng làm chất nhuyễn thể trong sản xuất cây trồng hữu cơ, thêm muối kẽm polyoxin D trong việc kiểm soát bệnh nấm trong sản xuất cây trồng hữu cơ và phân loại lại magiê clorua từ một thành phần tổng hợp được phép thành một thành phần không tổng hợp được phép trong xử lý hữu cơ. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 16/4/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_1324_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1445

Nguồn tbt.gov.vn